Legislație

LEGE nr.100 din 26 mai 1998 privind asistenţa de sănătate publică

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI apărută în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 16 noiembrie 1994

ART. 11
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei
d) neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecţiei şi deratizării...
ART. 13
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:
m) neasigurarea, în sediul persoanelor juridice şi în anexele aferente, a curăţeniei permanente, a efectuării operaţiunilor de menţinere a stării de curăţenie, a operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, după caz, precum şi a îndepărtării reziduurilor solide în condiţiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;
CAP. 7
Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile
ART. 18
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 100.000 lei:
f) neasigurarea de către persoanele juridice a aprovizionării cu materiale necesare curăţeniei, dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării.
p) neasigurarea funcţionării în permanenţă a spatiilor frigorifice din unităţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrării temperaturii şi neîntreţinerea acestor spaţii prin efectuarea periodică a reparaţiilor necesare, a igienizării, a dezinsecţiei şi, după caz, a deratizării.
ART. 24
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000 la 750.000 lei:
n) neasigurarea, în unităţile alimentare, a condiţiilor de igienă în cursul producţiei, preparării, depozitării, transportului, servirii şi desfacerii alimentelor prin operaţiuni de curăţare, dezinsecţie şi deratizare şi neasigurarea dotării şi aprovizionării unităţilor alimentare, după necesitate, cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spălare, dezinsecţie şi deratizare.
CAP. 11
Contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
ART. 32
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei:
 g) neasigurarea aprovizionării permanente a unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi a taberelor de odihnă cu utilaje, materiale şi substanţe necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei;

 

Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997
Actul a intrat in vigoare la data de 03 iulie 1997  

ANEXĂ Normă de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei din 23/06/1997
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997
Actul a intrat in vigoare la data de 03 iulie 1997


CAPITOLUL V
Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide
Art. 43.
- Depozitele de deşeuri urbane, controlate, instalaţiile de compostare a deşeurilor organice şi biodegradabile, instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, construite şi administrate astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer sau în mediul urban. În acest scop, se vor îndeplini următoarele condiţii:
d) în cursul exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor (dezinsecţie şi deratizare);

CAPITOLUL VI
Norme de igienă la unităţile de folosinţă publică
Art. 52.
- Curăţarea, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea, precolectarea şi evacuarea deşeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiţii:
a) Curăţarea şi dezinfecţia:
b) Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operaţiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.
Art. 53.
- Unităţile vor fi dotate şi aprovizionate, după necesitate, cu utilaje şi materialele necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

CAPITOLUL VIII

Norme de igienă pentru transporturile de persoane


Art. 100
. - Agenţii economici care fac servicii de transport în comun urban şi / sau preorăşenesc sunt obligaţi să întreţină traseele, staţiile şi mijloacele de transport în comun, în condiţii optime de igienă, să asigure întreţinerea, salubrizarea, curăţarea, dezinfecţia şi dezinsecţia vehiculelor în mod permanent şi să asigure un microclimat confortabil în mijloacele de transport.

Art. 107
- Pentru protecţia pasagerilor, a echipajului şi a populaţiei de la sol contra insectelor, rozătoarelor şi altor vectori de boli transmisibile, aeroporturile trebuie să dispună de servicii de luptă contra vectorilor (ţânţari, muşte, purici, păduchi, şobolani etc.), precum şi de echipamente şi substanţe de combatere a dăunătorilor (dezinsecţie şi deratizare), avizate de autoritatea sanitară. În vederea eliminării insectelor zburătoare şi a rozătoarelor, se aplică măsurile de combatere în aeronave, vehicule, în clădiri şi pe o rază de 400 m în jurul perimetrului aeroportului. Aeroportul trebuie să dispună de mijloace pentru dezinfecţia şi dezinsecţia echipajului, călătorilor şi bagajelor, precum şi a altor obiecte şi instalaţii.

Art. 123.
- Vagonul de dormit va fi prevăzut cu cuşete (2, 3, 4 locuri), spaţiu pentru conductori, încăperi pentru încălzit şi pentru utilaje sanitare:
g) dezinsecţia şi deratizarea periodică, lunar sau la nevoie.

Art. 124.
- Transportul subteran va respecta normele de igienă generale şi va avea următoarele condiţii specifice:
d) deratizare trimestrială şi la nevoie.


Art. 134
- În timpul staţionării în porturi se efectuează curăţarea generală a navei, urmată de dezinfecţie, dezinsecţie şi de deratizare.

© 2017 3DcleanService